Its More Fun

Tuesday, November 4, 2014

Isang daang milyon na tayo!Sa ikatlong bahagi ng 2014, ayon sa Komisyon ng Populasyon, naging 100 milyon na ang mg Pilipino.

Sana maging hudyat ito para mas bigyan natin ng kahalagahan ang kapwa Pilipino, bigyang halaga ang mga salita sa Pilipinas, kasama na dito ang mga dialekto ng iba’t ibang isla sa bansa, at sana pahalagahan ang kulturang atin.

Ito ay talaarawan* na sa kabuuan ay nasa salitang Tagalog. Naisip ko na kahit hindi 100 milyon ang nagsasalita ng  Tagalog, marami parin naman ang nakakaintindi nito.  Sa kasamaang palad, hindi ako marunong magsalita at sumulat sa Bisaya,  Ilocano, Cebuano, Waray, Kapampangan,  Tausug, Ilonggo, o iba pang lenguahe na matatagpuan sa Pilipinas. Siguro, pag marunong na ako ng Cebuano, susulat din ako sa wikang ito. 

Baybayin / Alibata

Sana mas marami pang Pilipino na pahalagahan ng sarili nating salita. Sana maiangat natin ang kalidad ng ating lenguahe. Wala namang gagamit nito kung hindi tayo. Kung mas gagamitin natin ito, mas maraming magnanais na mag-aral ng ating salita. Sa 100 milyon Pilipino, mga sampung milyon ang nasa ibang bansa. Kung karamihan sa atin na nasa ibang bansa ay bibigyang halaga ang ating sariling wika, marami din susunod at magkakagustong mag-aral at maging magaling sa salitang Filipino. Simula lang ito, sana pahalagahan din natin ang ibang bahagi ng ating pagiging Pilipino tulad ng musika, sining, kultura at kasaysayan.

Bago palang dumating ang taong 1521, may mga ninuno na tayo sa lupang ito, huwag tayong magpadikta kung sino tayo base sa kung paano tayo inilarawan ng mga dayuhan, bagkus, pag-aralan natin ang ating buong kasaysayan at huwag maging gaya gaya lang sa iba. 

Sinaunang aklat

*talaarawan = (blog)


No comments: